Join ICOM

Česká republika

Česká republika

ICOM National Committee Czech Republic

All news

October 2, 2023

Evropské dny konzervování-restaurování 9.-15. října 2023

Evropské dny konzervování-restaurování 2023

European Days of Conservation-Restoration 2023

  1. – 15. 10. 2023

Poster_EDCR_2023

Konzervátoři, restaurátoři a různí specialisté napříč různými evropskými kulturními institucemi, školami a univerzitami, soukromými ateliéry, laboratořemi a dalšími pracovišti připravují pro odbornou i laickou veřejnost pestrý program s ukázkami svých prací, projektů
a dílčích problémů spojených s péčí o předměty movitého i nemovitého kulturního dědictví.

 

Tato iniciativa, která byla odsouhlasena v návaznosti na Evropský rok kulturního dědictví v roce 2018 a probíhá pod záštitou European Confederation of Conservator-Restorers Organisations, si klade za cíl prezentovat společenský význam péče o kulturní dědictví
a s tím související profese konzervování-restaurování.

https://www.ecco-eu.org/european-day-of-conservation-restoration/european-days-cr-2023/

 

Metodické centrum konzervace se spolu s edukačním oddělením Technického muzea v Brně připojuje k Evropským dnům konzervování-restaurování poutavým programem s různorodými aktivitami pro veřejnost: https://www.tmbrno.cz/akce/evropske-dny-konzervovani-restaurovani-2023-v-tmb/

Etnografický ústav Moravského zemského muzea připravuje komentovanou prohlídku
v expozici Tradiční kultura na Moravě v zrcadle času s restaurátory. http://mzm.cz/aktuality-1/evropske-dny-konzervovani-restaurovani-komentovana-prohlidka-v-expozici-tradicni-kultura-na-morave-v-zrcadle-casu-s-restauratory

https://www.facebook.com/events/1295616014650693/

[instagram-feed]