Join ICOM

Česká republika

Česká republika

ICOM National Committee Czech Republic

All news

May 19, 2023

ČV ICOM a Národní muzeum v přírodě v Norsku

Ve dnech 18. – 22. dubna 2023 proběhla studijní cesta Národního muzea v přírodě a Českého výboru ICOM do norského Rørosu. Český výbor ICOM, stejně jako město Røros, je jedním z partnerů projektu Ochrana sbírek Národního muzea v přírodě podpořeného grantem Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Vedle systému a praktických řešení požární ochrany dřevěných staveb historické části města, které je na seznamu Světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO, probíhaly i přednášky pro zástupce města a Muzeí jižního Trøndelagu, kam patří i Muzeum v Rørosu, vč. jeho konzervátorsko – restaurátorského centra. Vedle odborných přednášek zejména o požární ochraně byly přítomným prezentovány i závěry a výsledky Generální konference ICOM Praha 2022 a také mezinárodního sympozia v Rožnově pod Radhoštěm, které bylo její součástí.

foto Pavel Jirásek

foto Václav Mikušek

foto Václav Mikušek

[instagram-feed]