Granty ČV ICOM

Český výbor ICOM každoročně vypisuje grantové řízení na podporu činnosti členů ČV ICOM. Žádat finanční dotace je možné zejména na konference pořádané mezinárodními a národními výbory ICOM (účast s přednáškou, pořádání nebo spolupořádání), příprava mezinárodních konferencí na našem území, překlady odborných textů z cizích jazyků do češtiny a obráceně, příprava a tisk publikací.

Český výbor ICOM přispívá do výše 50% z celkových nákladů, ve výjimečných případech až do výše 70% z celkových nákladů na akci.

Žádosti je třeba podat vždy do konce kalendářního roku, předcházejícímu roku uplatnění žádosti. Žádost zašlete e-mailem na adresu icom@mzm.cz.

O udělení dotace vyrozumí předsednictvo ČV ICOM žadatele nejpozději do 30. 5. příslušného kalendářního roku.

Vyúčtování dotací je nutné zaslat nejpozději do 30. 11. příslušného kalendářního roku a spolu se zprávou zaslat e-mailem na adresu icom@mzm.cz.

Žádosti o příspěvek z prostředků Českého výboru ICOM