ICOM Prague 2022

ICOM Praha 2022

2020

2019
Generální konference ICOM v Kyotu – předání vlajky
Součástí závěrečného programu GK ICOM v Kyotu se stalo slavnostní předání vlajky ICOM, která je symbolem štafety pořádání generální konference. Jedná se o tradiční akt v rámci něhož organizátoři aktuální generální konference předají vlajku ICOMu zástupcům organizátorů příští generální konference. Od předsedy ICOM Japonsko a starosty města Kyoto jsme převzali vlajku. Tímto symbolickým aktem byla celá generální konference v Kyotu ukončena.

GENERÁLNÍ KONFERENCE ICOM BUDE V ROCE 2022 V PRAZE!!!

V červnu 2018 proběhlo hlasování  o hostitelském městě pro generální konferenci ICOM 2022. Vítězný národní výbor ICOM Egypt začal připravovat 26. generální konferenci ICOM v Alexandrii.  Obě strany se snažily splnit podmínky a požadavky pro pořádání Generální konference ICOM, což je událost, jejíhož bohatého programu s více jak 150 přednáškami či workshopy se účastní na 3 000 muzejníků. Generální konference v Alexandrii v roce 2022 měla být první v africké a arabské zemi. Alexandrie, jako domov starověké a moderní „biblioteky“, se zdála být atraktivním místem.  Po deseti měsících přípravy však generální sekretariát ICOM obdržel dopis od guvernéra Alexandrie a e-maily od národního výboru ICOM Egypt, které uvádějí, že generální konferenci 2022 v Alexandrii nejsou schopni uspořádat. Výkonná rada ICOM proto neměla jinou možnost, než toto rozhodnutí s lítostí přijmout a proces zastavit.

Město Praha se v hlasování umístilo na druhém místě. Výkonná rada ICOM proto přijala rozhodnutí pověřit Český výbor ICOM uspořádáním 26. generální konference ICOM v Praze. ICOM Česká republika nyní připravuje Organizační výbor, který bude spolupracovat s partnery na všech úrovních od místní po národní i mezinárodní. ICOM se těší s důvěrou na uspořádání generální konference v hlavním městě České republiky v roce 2022. Originální znění textu najdete zde.

2018
Vážení a milí členové Českého výboru ICOM,
s lítostí vám musíme oznámit, že Praha nebyla zvolena jako hostitelské město pro Generální konferenci ICOM v roce 2022 ve volbě konané 7. 6. 2018 na zasedání ICOM v Paříži. Vyhrála Alexandrie a to bohužel i přes to, že měla nejslabší prezentaci. Byli jsme nejlepší, ale nepomohlo to. Podpora všech zemí střední a východní Evropy, Belgie, Nizozemí, Islandu, Nového Zélandu a Ameriky nedosáhla počtu hlasů, který dali dohromady africké a asijské státy. Pro nás hlasovalo 52 předsedů, pro Egypt 67, třetí kandidát Norsko získal 12 hlasů. Děkujeme všem, kteří nás podporovali!
Předsednictvo ČV ICOM