Žiwa Award

Slovanská bohyně Živa (také Żiwia, Siva, Sieba nebo Razivia) představuje princip života, dlouhověkosti, mladosti, krásy, milosti, vitality a plodnosti – rysy, které dobře popisují slovanské dědictví.

Cena Živy vznikla v roce 2012 z iniciativy odborného projektového týmu ze zemí spojených Fórem slovanských kultur.

Cílem ceny Živa je uznání, podpora, ocenění a propagace experimentů, projektů a praktik v oblasti muzeologie v konkrétním kulturním a geografickém kontextu slovanských zemí, s důrazem na specifika a jedinečné hodnoty slovanského světa s jeho příběhy, zvyky a dědictvím, jeho společnými a někdy protichůdnými kořeny, stejně jako problémy. Jedná se o cenu, která na jedné straně shromažďuje zajímavé zkušenosti a sdílí je na nadnárodní úrovni. Podporuje konkurenci s cílem zvýšit počet muzeí, které mohou být dokonce lepší než jen nejlepší, a vychází z přesvědčení, že znalosti a výměna zkušeností jsou rozhodující pro vytváření vlivnější role muzeí v naší společnosti.

Více informací najdete na: fsk.si/cs-cz/MainMenu-cs-CZ/co-d%C4%9Bl%C3%A1me/%C5%BDiva