MUSAIONfilm

Letošní Mezinárodní den muzeí 2019 v sobotu 18. května je do 18.00 hodin zároveň termínem pro on-line přihlášení filmů do letošního 22. ročníku přehlídky muzejních filmů MUSAIONFILM 2019. Výzva není určena jen muzeím, ale také těm institucím, které se s muzei podílely na vytvoření audiovizuálních děl. Letošní ročník přehlídky, která se tradičně koná v Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, dává v tomto smyslu mj. dosud největší prostor školám a studentům. Přihlášení filmů je zdarma.

Přehlídku charakterizuje snaha shromáždit do tří projekčních dnů – úterý až čtvrtek 11.–13. června 2019 nejnovější filmy především našich muzeí a také umožnit osobní setkání jejich autorů. Musaionfilm tak chce vytvořit jakési zázemí pro vzájemné sdílení zkušeností i formou diskusí a rozborů, má být jakousi malou filmovou školou pro muzejní specialisty. Více informací najdete nahttp://www.mjakub.cz/musaionfilm-2019?idc=1912.

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě Vás zve k účasti na 21. ročníku přehlídky muzejních filmů Musaionfilm 2018.  Zúčastnit se je možné osobně nebo jen filmem.  Organizátoři se těší na setkání v muzeu 12.–14. června 2018. Přihlášky, program a podrobnosti najdete na musaionfilm.cz.  Uzávěrka přihlášek filmů – 19. května 2018. Přihlášku najdete zde. Účastnický poplatek 300 Kč | studenti – vstup zdarma.

Mezinárodní festival muzejní audiovize ICOM f@aimp 2.0 AVICOM – poprvé v České republice!
Hostí jej 20. ročník MUSAIONfilmu 2017

Uzávěrka mezinárodní soutěže f@aimp 2.0 – 18. dubna 2017
Uzávěrka české přehlídky MUSAIONfilm 2017 – 20. května 2017

20. ročník přehlídky muzejních filmů MUSAIONfilm 2017 se letos připravuje opět v Muzeu J. A. Komenského v Uherském Brodě – 13. až 15. června 2017 (úterý až čtvrtek). Letos je hostitelem kolegů ze zahraničí v rámci mezinárodní přehlídky muzejní audiovize ICOM – f@imp 2.0 AVICOM. AVICOM by měl v rámci Musaionfilmu slavnostně vyhlásit výsledky vlastní soutěže a předat ocenění 14. 6. 2017 v 18.00 hodin v Muzeu JAK v Uh. Brodě.

Letos je tedy možnost přihlásit filmy jak na MUSAIONfilm nebo také na f@imp 2.0 (zde je poplatek 40 €). Na f@imp 2.0 je možno přihlásit také různé jiné audiovizuální produkty (multimédia v expozicích, mobilní či tabletové aplikace apod.) za stejný poplatek.

musaionfilm.cz / přihlášky filmu a účasti

faimpavicom.org/ přihláška projektu