Historie ČV ICOM

Více o histori českého, resp. československého výboru ICOM si můžete přečíst více v jednom z čísel Věstníku Asociace muzeí a galerií České republiky.

Věstník AMG 1/2014 ke stažení zde (.pdf)