Mezinárodní výbory

 

Mezinárodní výbory spojují muzejní pracovníky na celém světě na základě jejich specializace. Předsedové mezinárodních výborů jsou členy Poradního výboru ICOM.

Stávajících mezinárodní výbory tvoří think tank světového muzejnictví. Definují standardy profesionální muzejní práce, sdílí odborné poznatky, rozvíjejí spolupráci s dalšími organizacemi.

 

AVICOM
International Committee for Audiovisual and New Technologies of Image and Sound – Mezinárodní výbor pro audiovizuální a nové technologie obrazů a zvuku

CAMOC
International Committee for the Collections and Activities of Museums of Cities – Mezinárodní výbor pro sbírky a činnosti městských muzeí

CECA
International Committee for Education and Cultural Action – Mezinárodní výbor pro vzdělání a kulturní činnosti

CIDOC
International Committee for Documentation – Mezinárodní výbor pro dokumentaci

CIMCIM
International Committee for Museums and Collections of Musical Instruments – Mezinárodní výbor pro muzea a sbírky hudebních nástrojů

CIMUSET
International Committee for Museums and Collections of Science and Technology – Mezinárodní výbor pro muzea a sbírky vědy a techniky

CIPEG
International Committee for Egyptology – Mezinárodní výbor pro egyptologii

COMCOL
International Committee for Collecting  – Mezinárodní výbor sbírkovou činnost

COSTUME
International Committee for Museums and Collections of Costume  – Mezinárodní výbor  pro muzea a sbírky oděvů

DEMHIST
International Committee for Historic House Museums – Mezinárodní výbor pro muzea v historicky významných domech

DRMC
International Committee on Disaster Resilient Museums – Mezinárodní výbor pro odolnost muzeí vůči katastrofám

GLASS
International Committee for Museums and Collections of Glass – Mezinárodní výbor pro muzea a sbírky skla

ICAMT
International Committee for Architecture and Museum Techniques – Mezinárodní výbor pro architekturu a muzejní technologie

ICDAD
International Committee for Museums and Collections of Decorative Arts and Design – Mezinárodní výbor pro muzea a sbírky užitého umění a designu

ICEE
International Committee for Exhibition Exchange – Mezinárodní výbor pro výměny výstav

ICEthics
International Committee on Ethical Dilemmas – Mezinárodní výbor pro etické otázky

ICFA
International Committee for Museums and Collections of Fine Arts – Mezinárodní výbor pro muzea a sbírky výtvarného umění

ICLM
International Committee for Literary and Composers´ Museums – Mezinárodní výbor pro muzea literatury a skladatelů

ICMAH
International Committee for Museums and Collections of Archaeology and History – Mezinárodní výbor pro archeologická a historická muzea a sbírky

ICME
International Committee for Museums and Collections of Ethnography – Mezinárodní výbor proetnografická muzea a sbírky

ICMEMO
International Committee of Memorial Museums in Remembrance of the Victims of Public Crimes – Mezinárodní výbor muzejí obětí zločinů

ICMS
International Committee for Museum Security – Mezinárodní výbor muzejní bezpečnosti

ICOFOM
International Committee for Museology – Mezinárodní výbor pro muzeologii

ICOMAM
International Committee for Museums of Arms and Military History – Mezinárodní výbor muzeí zbraní a vojenské historie

ICOM-CC
International Committee for Conservation – Mezinárodní výbor pro konzervaci

ICOMON
International Committee for Money and Banking Museums –  – Mezinárodní výbor peněžních a bankovních muzeí

ICR
International Committee for Regional Museums  – Mezinárodní výbor regionálních muzeí

ICTOP
International Committee for the Training of Personnel – Mezinárodní výbor pro vzdělávání muzejních zaměstnanců

INTERCOM
International Committee on Management – Mezinárodní výbor managementu

MPR
International Committee for Marketing and Public Relations – Mezinárodní výbor pro marketing a PR

NATHIST
International Committee for Museums and Collections of Natural History – Mezinárodní výbor pro muzea a sbírky přírodní historie

UMAC
International Committee for University Museums and Collections – Mezinárodní výbor pro univerzitní sbírky a muzea