Městská muzea

Muzeum hlavního města Prahy
Na Poříčí 1554/52, 186 00 Praha 8
www.muzeumprahy.cz
Muzeum hlavního města Prahy uchovává a prezentuje dějiny Prahy od nejstarších dob po současnost. Má ve své správě řadu významných památkových objektů včetně pražských věží. Pečuje o tradice městských řemesel v expozici na zámku ve Ctěnicích, stejně jako o jedinečné příklady moderní architektury, jako jsou vila Františka Müllera postavená podle návrhu Adolfa Loose (1928–1930) nebo dům Otto Rothmayera, následovníka Josipa Plečnika a architekta moderních úprav Pražského hradu.
On-line sbírky: sbirky.muzeumprahy.cz, výstavy: Od nitě ke košili


Městské muzeum a galerie Břeclav
Dukelských hrdinů 2747/4, 690 02 Břeclav
www.muzeumbv.cz
Historie muzejnictví v Břeclavi sahá až do roku 1928, kdy vznikl Muzejní a vlastivědný spolek. Současná instituce byla založena v roce 1995 a představuje to nejvýznamnější z historie a umění regionu. Expozice jsou věnovány historii rodu Lichtenštejnů, Židovství v Břeclavi a slovanské archeologii v expozici Velkomoravské Pohansko.

Městské muzeum a knihovna Čáslav
Husova 291, 286 01 Čáslav
www.cmuz.cz
Městské muzeum v Čáslavi patří mezi nejstarší regionální muzea v Čechách. Sídlí v novorenesanční budově, která byla v roce 1884 postavena přímo pro potřeby muzea. Do muzea byly přemístěny rozsáhlé přírodovědné sbírky mecenáše Josefa Kaunického a sbírky shromážděné muzejním a archeologickým spolkem Včela Čáslavská. Tyto sbírky jsou v muzeu uchovány dodnes a dokumentují způsob muzejnické práce a prezentace sbírek v 19. století. V roce 2018 byl mobiliář této expozice zapsán do seznamu kulturních památek České republiky.

Muzeum města Brna
Špilberk 210/1, 662 24 Brno
www.spilberk.cz
Muzeum pečuje o kulturní dědictví svého města. Bylo založeno v roce 1904. Jeho hlavní rozvoj nastal po roce 1960, kdy se instituce přestěhovala na hrad Špilberk, známý v 19. století jako žalář národů, mezi vězni byl například italský básník Silvio Pellico. Expozice muzea představují kromě historie i umělecký a stavební vývoj města, především jedinečnou éru mezi světovými válkami, kdy Brno zastávalo přední pozici v rozvoji moderní architektury. Příkladem nejvýznamnějším je Vila Tugendhat, postavená podle návrhu architekta Ludwiga Mies van der Rohe v letech 1929–1930, která je od roku 2007 na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Muzeum města Ústí nad Labem
Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem
www.muzeumusti.cz
Muzeum města Ústí nad Labem bylo založeno v roce 1876. Jeho sbírky dokumentují kulturu, historii a přírodu města a severozápadních Čech.  Zvláště věnuje pozornost dějinám německojazyčného obyvatelstva v českých zemích. Muzeum pečuje také o jedinečné středověké městské popraviště, které patří k nejzachovalejším památkám svého druhu v České republice.