Obnova Libušína

V noci z 2. na 3. března došlo na Pustevnách k rozsáhlému požáru historické chaty Libušín, postavené v letech 1897-1899 podle návrhu architekta Dušana Jurkoviče.

Dne 4. 3. 2014 byla Valašským muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm spuštěna sbírka na obnovu objektu Libušín na Pustevnách. Deklarovanou snahou muzea, ve spolupráci se zástupci okolních obcí a měst, Zlínského kraje, Ministerstva kultury či jednotlivých subjektů je opětovné znovuvybudování a zprovoznění tohoto zařízení.
Z těchto prostředků budou hrazeny především předpokládané dodatečné náklady související s opravou objektu Libušína a jeho znovuuvedení do provozu – mimo pojistné krytí. Upozorňujeme, že platný a oficiální bude pouze jeden jediný účet veřejné sbírky na obnovu Libušína.”

Finanční prostředky je možno posílat na účet:

107-6978880207/0100

Hotovostně je možno finanční prostředky dávat do pokladniček:

1. objekt Sušáku – areál Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Více niformací na: http://www.vmp.cz/cs/oprava-libusina/