SK ICOM

V roce 1994 došlo k oficiálnímu rozdělení Československého výboru ICOM. Nástupnickými organizacemi se stali Český výbor ICOM a Slovenský komitét ICOM. Obě organizace setrvaly v úzkém kontaktu. Slovenský komitét ICOMu je naším důležitým partnerem.

Více na:

http://network.icom.museum/icom-slovakia/

Dne 9. června 2016 navštívili Uměleckoprůmyslové museum v Praze v rámci odborné exkurze pořádané Slovenským komitétem ICOM kolegové muzejníci ze Slovenska. Prohlédli si stálou expozici Českého kubismu v Domě U Černé Matky Boží a také nový centrální depozitář muzea. Exkurze se zúčastnilo 49 muzejních specialistů.


Slovenský komitét ICOM – Originál a kópia.
Ve dnech 27.-28. 11. 2014 se v Žilině uskutečnila pozoruhodná konference zabývající se otázkou fenoménu kopií v muzeích, které jsou docela překvapivě užívané, ale teoreticky nijak nereflektované. V rámci konference proběhla diskuse na téma užívání i nadužívání kopií v muzeích. Jednou z hlavních předností muzeí je práce s originály, ale pod tlakem jiných argumentů (restaurování, zápůjčky, světelné podmínky…) na to často příliš lehce zapomínáme a volíme zdánlivě snažší řešení. Jsou muzea oprávněna k tomu připravovat výstavy složené pouze z kopií sbírkových předmětů citlivých materiálů (kresby, grafiky, fotografie, textil)? Neměníme dnes aniž bychom to domysleli paradigma fungování muzeí? Vzhledem k financování z veřejných zdrojů nemají více dbát na představování originálů veřejnosti? Neklesají tím na úroveň nákupních center a jejich „výstav“? Nevyráží si tak muzea z rukou své vlastní trumfy? Je z dlouhodobého hlediska opravdu snažší a levnější vyrobit faksimile, než zajistit kvalitní osvětlení a vitríny vhodné pro citlivé materiály? Jak probíhají diskuse v trojúhelníku kurátor – restaurátor – architekt výstavy? Jedná se skutečně o diskuse nebo militantní zastávání vlastních pozic?

První cirkulář najdete zde.

19.-21. 2. 2014 Zástupci Českého výboru ICOM se zúčastnili plenárního zasedání Slovenského komitétu ICOM, které proběhlo v Košicích ve dnech 19.-21.března 2014. Proběhla prohlídka muzeí a galerií v Košicích rekonstruovaných u příležitosti vyhlášení Košic evropským hlavním městem kultury v roce 2013. Debatovalo se o současné situaci v muzejnictví v obou zemích a vzájemné spolupráci v roce 2014. Více informací najdete zde.

25. 2. 2014 Dušan Buran, předseda Slovenského komitétu ICOM, čestný host na valné hromadě ČV ICOM, představil aktivity SK ICOM v roce 2013. Prezentaci najdete zde.


19.-22. 11. 2013 Slovenský komitét ICOM připravil Seminár na kolesách. Regionálné múzeá a turizmus: výzva alebo slepá ulička. Více informací najdete zde.

Členové předsednictva Slovenského komitétu ICOM byli čestnými hosty plenárního zasedání ČV ICOM v Pardubicích dne 26. února 2013. Představili nejzajímavější muzejní projekty na Slovensku. Prezentaci najdete zde.


V říjnu 2012 uspořádal Slovenský komitét ICOMu odbornou exkurzi svých členů do Brna s návštěvou Vlastní vily Dušana Jurkoviče a depozitářů Moravské galerie v Brně.