Mezinárodní sympozium ICOM 2021

Mezinárodní sympozium 2021

25. – 27. 8. 2021

Součástí příprav 26. generální konference ICOM je Mezinárodní sympozium 2021.

Představí téma konference „Síla muzeí“ rozdělené do čtyř podtémat:

                Muzea a občanská společnost

                Udržitelnost a schopnost překonávat krize

                Muzejní leadership

                Muzea a nové technologie

Pozornost budeme věnovat procesu příprav nové Definice muzea ICOM. Prezentováno bude téma udržitelného rozvoje, které patří k důležitým otázkám současnosti.

Každé téma představí dva příspěvky. Jeden bude prezentován řečníkem z České republiky a jeden řečníkem ze zahraničí.

Na Mezinárodní sympozium tradičně navazuje Inspekční cesta, během které předsedové Mezinárodních výborů ICOM, zástupci Výkonného výboru ICOM a Sekretariátu ICOM navštíví a seznámí se s Kongresovým centrem Praha a vybranými pražskými muzei, ve kterých se budou odehrávat hlavní části programu, jako je slavnostní zahájení anebo Off-site meetings.

 

Mezinárodní sympozium bude mít hybridní formát a bude dostupné i pro vzdálené účastníky prostřednictvím online konferenční platformy gCON.

Vůbec poprvé v historii proběhne přípravné sympozium pro Generální konferenci v tomto formátu, který je maximálně inkluzivní a přístupný úplně každému členovi ICOM.  Pro online účast se registrujte ZDE: icomprague2021.gcon.me 

 

Pro fyzickou účast se registrujte na emailu info@icom-czechia.cz, kam pošlete vyplněný registrační formulář ZDE (přepisovatelné .pdf).

Během Mezinárodního sympozia bude zajištěn překlad do českého jazyka a do anglického jazyka.

 

PROGRAM:

25. 8. 2021: Zahájení

18.00–22.00 (není dostupné online)
Slavnostní přivítání a zahájení Mezinárodního sympozia 2021 v Primátorské rezidenci primátora hl. m. Prahy

26. 8. 2021: Odborný program

10.00–10.15

Slavnostní zahájení odborných panelů v Národním muzeu

10.15–10.45

Muzea a občanská společnost

Marek Pokorný (CZ)
Marcelo M. Araujo (BR)

10.45–11.15

Udržitelnost a schopnost překonávat krize

Tomáš Sedláček (CZ)
Tomoko Steen (JP/US)

11.15–11.45

Muzejní leadership

Marek Prokůpek (CZ)
Maria Vlachou (PT)

11.45–12.15

Muzea a nové technologie

William Lobkowicz (CZ)
Catherine Devine (USA)

12.15–12.30

Diskuze

12.30–14.00

Přestávka

14.00–15.30

Představení a vysvětlení hybridního formátu 26. generální konference ICOM a představení konferenční online platformy gCON

15.30–16.00

Panel k současnému stavu hledání nové Definice muzeí ICOM

Lucie Jagošová + Otakar Kirsch (CZ)
Lauran Bonnila-Merchav (CR) + Bruno Brulon Soares (BR)

16.00–16.15

Příspěvek k práci ICOM v oblasti udržitelného rozvoje

Morien Rees (NO)

16.15–16.30

Představení Strategického plánu rozvoje ICOM 2022–2028

16.30–16.45

Diskuze

16.45–17.00

Slavnostní zakončení

17.30–18.30 (není dostupné online)

Komentovaná prohlídka Národního muzea

27. 8. 2021: Inspekční cesta před 26. generální konferencí

9.00–14.00 (není dostupné online)

Kongresové centrum Praha, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Židovské muzeum v Praze, Národní galerie Praha, Národní technické muzeum, Národní zemědělské muzeum

14.00–15.00

„Hodina na otázky“ – prostor pro otázky všech účastníků

 

Děkujeme za podporu:

Ministerstvo kultury, Hlavní město Praha

Národní muzeum, Národní technické muzeum, Národní zemědělské muzeum, Národní galerie Praha, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Židovské muzeum v Praze