Gloria Musaealis

Český výbor ICOM podporuje každoroční pořádání Národní soutěže muzeí Gloria musaealis připravované Ministerstvem kultury České republiky a Asociací muzeí a galerií České republiky.

ČV ICOM uděluje cenu projektům, které významně přispěly k mezinárodní spolupráci, rozvoji edukačních činností muzeí či zpřístupnění kulturního dědictví handicapovaným občanům.

Gloria Musaealis za rok 2017 – XVI. ročník
Cena Českého výboru ICOM byla udělena Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích za výstavu „První světová válka: Léta zkázy a bolesti“, uspořádanou ve dnech 12. listopadu 2017 – 11. listopadu 2018. Výstava uchopila téma války s aktuální naléhavostí. Ukázala, za jakých podmínek ze zmaru a zkázy vznikla Československá republika. Skvěle postavená prezentace ukazující projevy a dopady války na Českobudějovicku byla provázena mimořádně propracovaným a působivým edukačním programem pro dospívající mládež.

 

Gloria Musaealis 2016 – Cena Českého výboru ICOM
Slavnostní vyhlášení výsledků jubilejního XV. ročníku soutěže Gloria Musaealis proběhlo dne 17. května 2017 v Betlémské kapli v Praze. Do jubilejního XV. ročníku se přihlásilo celkem 81 projektů – 37 projektů v kategorii Muzejní výstava roku, 31 projektů v kategorii Muzejní publikace roku a 13 projektů v kategorii Muzejní počin roku. Český výbor ICOM udělil na základě doporučení hodnotící komice cenu Památníku národního písemnictví za výstavu “Havel—Prigov a česká experimentální tvorba”, uspořádanou od 17. června do 31. října 2016 v letohrádku Hvězda. Výstavu uspořádal PNP spolu s Knihovnou Václava Havla a The Dmitri Prigov Foundation. Kurátorský team (Sabine Haensgen, Tomáš Glanc a Petr Kotyk) v spolupráci s architektem Zbyňkem Baladránem vytvořili výjimečný výstavní projekt s mezinárodním přesahem, propojující literaturu a výtvarné umění.

Gloria Musaealis 2015 – Cena Českého výboru ICOM
Za příkladnou mezinárodní spolupráci mezi Českou republikou a Novým Zélandem byla oceněna výstava Západočeské galerie v Plzni Gottfried Lindauer (1839-1926). Plzeňský malíř novozélandských Maorů. Pracovníci galerie během příprav museli dbát na velmi přísné etické zásady při práci se zobrazeními Maorů, žádat svolení potomků zobrazených náčelníků. Citlivost Aboriginců se ostatně promítla do příprav Etického kodexu IOCM pro přírodovědná muzea, jehož přípravu realizoval tým pod vedením Erica Dorfmana, ředitele Regionálního muzea ve Whanganui na Novém Zélandě.

Gloria Musaealis 2014 – Cena Českého výboru ICOM
Za výstavu Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800-1500 získlala cenu Národní galerie v Praze a Akademie věd ČR.

Gloria Musaealis 2013 – Cena Českého výboru ICOM
Český výbor ICOM udělil na základě rozhodnutí poroty Národní soutěže muzeí Gloria musaealis ve XII. ročníku soutěže cenu Galerii Středočeského kraje na výstavu Images for Images. Artists for Tichý – Tichý for Artists.

Gloria Musaealis 2012 – Cena Českého výboru ICOM
Informace o udělení ceny ČV ICOM publikovaná v ICOM News 2013/2.
Český výbor ICOM  udělil v rámci vyhlášení cen XI. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2012 cenu Památníku Lidice za Stálou expozici Lidické sbírky.

2011 – Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě (projekt „Zachráněné nehmotné kulturní dědictví – 25 let Festivalu masopustních tradic“)

2010 – Muzeum hlavního města Prahy (výstava „Královský sňatek, Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský 1310“, uspořádaná ve dnech 4. listopadu 2010 – 6. února 2011)

2009 – Moravské zemské muzeum (výstava „Nejstarší umění střední Evropy“, uspořádaná ve dnech 7. dubna – 30. června 2009)

2008 – Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě (stálá expozice „Hmatové sochařství. Touch sculpture“, zpřístupněná dne 7. února 2008)

2007 – Vojenský historický ústav Praha, Národní muzeum a Senát Parlamentu ČR (výstava „Albrecht z Valdštejna a jeho doba“, uspořádaná ve dnech 15. listopadu 2007 – 2. března 2008)

2006 – Židovské muzeum v Praze (projekt „Rok s židovskou kulturou – 100 let Židovského muzea v Praze“)

2005 – Vojenský historický ústav Praha (výstava „Prag 27. Mai 1942, 10.35 Uhr – Das Heydrich Attentat“, otevřená ve dnech 7. prosince 2005 – 30. dubna 2006 v Deutsches Technik-museum Berlin)

2004 – Muzeum města Brna (internetová encyklopedie města Brna)