Přípravné Mezinárodní sympozium 2021

Přípravné Mezinárodní sympozium: 25. – 27. srpna 2021

První ze setkání v rámci 26. Generální konference ICOM, které se uskuteční v Praze rok před zahájením samotné konference ICOM Prague 2022. Toto přípravné Mezinárodní sympozium přivede do Prahy zhruba 200 muzejních profesionálů, kteří se zde zaměří na témata připravované generální konference. Součástí sympozia bude odborný program se dvěma panely, které se budou věnovat tématům ICOM Prague 2022, kterými jsou “Síla muzeí a humanismus”; “Síla muzeí a udržitelný rozvoj” a “Síla muzeí a ekonomika”. Součástí setkání budou také organizační záležitosti ICOM, jako inspekční návštěva míst, kde se bude konat ICOM Prague 2022, hlubší prodiskutování představovaných témat, či propagace samotného ICOM Prague 2022.