All ICOM members in Czech Republic

Institutional members of ICOM in Czech Republic:

Akademie výtvarných umění v Praze
U Akademie 4, 170 22 Praha
Tel: 220 408 224
Email: cermakova@avu.cz
www.avu.cz

Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou
373 41 Hluboká nad Vltavou čp. 144
Tel.: 387 967 041
E-mail: pokladna@ajg.cz
www.ajg.cz

Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, o.p.s.
Čs. armády 34/828, 160 00 Praha 6
Tel: 211 152 190
Email: jana.jiraskova@cdmp.cz
www.cdmp.cz

Centrum současného umění DOX
Poupětova 1, 170 00 Praha 7
Email: info@dox.cz
www.dox.cz

Dům umění města Brna
Malinovského náměstí 652/2, 602 00 Brno
Tel.: 542 213 883
Email: burgetova@dum-umeni.cz
www.dum-umeni.cz

Fakulta výtvarných umění VUT v Brně
Rybářská 125/13/15, 603 00 Brno
Tel: 541 146 850
Email: favu@ffa.vutbr.cz
www.ffa.vutbr.cz

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem
Tel: 416 837 301
Email: galerie@galerieroudnice.cz
www.galerieroudnice.cz

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, 284 01 Kutná Hora
Tel: 222 220 218
Email: info@gask.cz
www.gask.cz

Galerie Rudolfinum
Alšovo nábřeží 12, 110 00 Praha
Tel: 227 059 205
Email: galerie@rudolfinum.org
www.galerierudolfinum.cz

Galerie výtvarného umění v Chebu
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 16, 350 46 Cheb
Tel: 354 422 450
Email: info@gavu.cz
www.gavu.cz

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
Havlíčkovo náměstí 18, 580 01 Havlíčkův Brod
Tel: 569 427 035
Email: galerie@galeriehb.cz
www.galeriehb.cz

Galerie výtvarného umění v Ostravě
Jurečkova 9, 702 00 Ostrava
Tel: 596 112 566
Email: info@gvuo.cz
www.gvuo.cz

Historický ústav Armády České republiky
U Památníku 2, 130 05 Praha
Tel: 220 204 900
Email: museum@army.cz
www.vhu.cz

Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Přemyslovců 8, 669 45 Znojmo
Tel: 515 282 211
Email: znojmuz@znojmuz.cz
www.znojmuz.cz

Katedra UNESCO Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Arna Nováka 1, 660 88 Brno
Tel: 549 493 470
Email: mrazova.l@phil.muni.cz
www.phil.muni.cz/wune
Členství v komisi: ICOFOM, CECA, CIDOC, ICMAH

Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc
Tel: 585 635 432
Email: marta.dankova@upol.cz
www.kvv.upol.cz

Masarykova univerzita, Mendlovo muzeum
Mendlovo nám. 1a, 603 00 Brno
Tel: 543 424 043
Email: info@mendelmuseum.muni.cz
www.mendelmuseum.muni.cz

Městská galerie Litomyšl
Smetanovo nám. 110, 570 01 Litomyšl
Email: galerie@litomysl.cz
www.galerie.litomysl.cz

Městské muzeum a galerie Břeclav
U tržiště 10, 690 02 Břeclav
Tel: 519 371 488
Email:  info@muzeumbv.cz
www.muzeumbv.cz

Městské muzeum a knihovna Čáslav
Husova ul. 291, 286 01 Čáslav
Tel: 327 312 207
Email: muzeum@cmuz.cz
www.cmuz.cz

Moravská galerie v Brně
Husova 18, 662 26 Brno
Tel: 532 169 111
Email: info@moravska-galerie.cz
www.moravska-galerie.cz
Členství v komisích: Pavla Obrovská (CIDOC), Rostislav Koryčánek (ICAMT), Lubomír Kučera (ICMS)

Moravské zemské muzeum
Zelný trh 6, 659 37 Brno
Tel: 542 321 205
Email: mzm@mzm.cz
www.mzm.cz
Růžena Gregorová (NatHist)

Muzeum města Ústí nad Labem
Masarykova 633, 400 01 Ústí nad Labem
Tel: 475 210 937
Email: muzeumusti@muzeumusti.cz
www.muzeumusti.cz

Muzeum Montanelli / Nadace DrAK
Nerudova 13, 118 01 Praha
Tel: 257 531 220
Email: info@muzeummontanelli.cz
www.muzeummontanelli.com

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
U Muzea 398/4, 466 01 Jablonec nad Nisou
E-mail: info@msb-jablonec.cz
www.msb-jablonec.cz

Muzeum umění Olomouc
Denisova 47, 771 11 Olomouc
Tel: 585 514 166
Email: info@olmuart.cz
www.olmuart.cz

Muzeum Beskyd Frýdek-Místek
Hluboká 66, 738 01 Frýdek-Místek
Tel: 558 620 001
Email: muzeumbeskyd@telecom.cz
www.web.telecom.cz/muzeumbeskyd

Muzeum Brněnska p.o.
Muzeum Šlapanice
Masarykovo náměstí 18, 664 51 Šlapanice
Tel: 544 228 029 (Předklášteří)
Email: reditel@muzeumbrnenska.cz
www.muzeumbrnenska.cz

Muzeum města Brna
Špilberk 1, 662 24 Brno
Tel: 542 123 611
Email: muzeum.brno@spilberk.cz
www.spilberk.cz

Muzeum hlavního města Prahy
Kožná 1, 110 00 Praha
Tel: 224 214 306
Email: muzeum@muzeumprahy.cz
www.muzeumprahy.cz
Členství v komisích: Zuzana Strnadová (CAMOC), Jana Bělová (ICDAD), Kateřina Valeta (CECA)

Muzeum Jindřichohradecka
Balbínovo nám. 19/I, 377 01 Jindřichův Hradec
Tel: 384 363 660
Email: muzeum@mjh.cz
www.mjh.cz

Muzeum umění a designu
Malé nám. 1, 256 01 Benešov
Tel: 317 724 601
Email: recepce@muzeum-umeni-benesov.cz
www.muzeum-umeni-benesov.cz

Muzeum Těšínska
Hlavní tř. 15, 737 01 Český Těšín
Tel: 558 761 211
Email: muzeum@muzeumct.cz
www.muzeumct.cz

Muzeum Vysočiny Třebíč
Zámek č. 1, 674 01 Třebíč
Tel: 568 840 518
Email: muzeum@zamek-trebic.cz
www.zamek-trebic.cz

Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové
Tel: 495 512 391
Email: muzeum@muzeumhk.cz
www.muzeumhk.cz
Členství v komisi: ICOMAM (Josef Šrámek), INTERCOM (Naďa Machková Prajzová)

Muzeum J.A.Komenského
Přemysla Otakara II. č. 37, 688 12 Uherský Brod
Tel: 572 632 288
Email: muzeum@mjakub.cz
www.mjakub.cz

Nadace Mucha
Hradčanské nám. 6, 118 00 Praha
Tel: 220 515 452
Email: john@muchafoundation.org

Národní galerie v Praze
Staroměstské nám. 12, 110 15 Praha
Tel: 224 301 111
Email: sekretariat@ngprague.cz
www.ngprague.cz

Národní knihovna – restaurátorské oddělení
Klementinum 190, 110 00 Praha 1
Tel: 281 013 232
Email: jana.drevikovska@nkp.cz
www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/sprava-a-ochrana-fondu/oddeleni-restaurovani-1

Národní muzeum
Václavské nám. 68, 115 79 Praha
Tel: 224 497 111
Email: nm@nm.cz
www.nm.cz

Národní technické muzeum
Kostelní 42, 170 78 Praha
Tel: 220 399 111
Email: info@ntm.cz
www.ntm.cz

Národní ústav lidové kultury
Zámek č. 672, 696 62 Strážnice
Tel: 518 306 611
Email: info@nulk.cz
www.nulk.cz

Národní zemědělské muzeum
Kostelní 44, 170 00 Praha
Tel: 220 308 322
Email: nzm.praha@nzm.cz
www.nzm.cz

Oblastní galerie v Liberci
U tiskárny 1, 460 01 Liberec
Tel: 485 106 325
Email: oblgal@ogl.cz
www.ogl.cz
Členství v komisi: ICFA, ICR, CECA (Anna Strnadová)

Oblastní galerie Vysočiny
Komenského 10, 586 01 Jihlava
Tel: 567 301 680
Email: ogv@ogv.cz
www.ogv.cz

Oblastní muzeum v Mostě
Československé armády 1360, 434 01 Most
Email: recepce@muzeum-most.cz
www.muzeum-most.cz

Památník Lidice
Tokajická 154, 273 54 Lidice
Tel: 312 253 680
Email: lidice@lidice-memorial.cz
www.lidice-memorial.cz

Památník národního písemnictví
Strahovské nádvoří 1, 118 38 Praha
Tel: 220 517 285
Email: post@pamatnik-np.cz
www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz

Památník Terezín
Principova alej 304, 411 55 Terezín
Tel: 416 782 225
Email: pamatnik@pamatnik-terezin.cz
www.pamatnik-terezin.cz

Regionální muzeum v Litomyšli
Jiráskova 9, 570 01 Litomyšl
Tel: 461 615 287
Email: info@rml.cz
www.rml.cz

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
Šemberova 125/I, 566 01 Vysoké Mýto
Tel: 465 422 850
Email: muzeum@muzeum.myto.cz
www.muzeum-myto.cz

Seminář dějin umění
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Arna Nováka 1, 602 00 Brno
Tel: 549 495 383
Email: ales.flidr@seznam.cz
www.phil.muni.cz/dejum

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích
Michalská 7, 412 01 Litoměřice
Tel: 416 732 382
Email: info@galerie-ltm.cz
www.galerie-ltm.cz

Severočeské muzeum
Masarykova 723/14, 460 01 Liberec
Tel: 485 246 111
Email: muzeumlb@muzeumlb.cz
www.muzeumlb.cz

Slezské zemské muzeum
Tyršova 1, 746 01 Opava
Tel: 553 622 999
Email: szmo@szmo.cz
www.szm.cz

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště
Tel: 572 551 370
Email: info@slovackemuzeum.cz
www.slovackemuzeum.cz

Strahovský klášter
Strahovské nádvoří 1/132, 118 00 Praha 1
Email: libor.sturc@strahovskyklaster.cz
www.strahovskyklaster.cz

Technické muzeum v Brně
Purkyňova 105, 612 00 Brno
Tel: 541 421 411
Email: info@technicalmuseum.cz
www.technicalmuseum.cz

Uměleckoprůmyslové museum v Praze
ul. 17. Listopadu 2, 110 01 Praha
Tel: 251 093 111
Email: director@upm.cz
www.upm.cz
Členství v komisích: ICDAD (Helena Koenigsmarková, Martina Lehmannová), GLASS (Milan Hlaveš), COSTUME (Eva Uchalová, Konstantina Hlaváčková), DEMHIST (Daniela Karasová)

Ústav archeologie a muzeologie
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Arna Nováka 1, 602 00 Brno
Tel: 549 493 195
Email: jagosova@phil.muni.cz
www.phil.muni.cz/muzeo
Členství v komisích: COMCOL, ICOFOM, ICTOP

Ústav dějin umění AV ČR
Husova 4, 110 00 Praha
Tel: 222 222 144
Email: arthist@site.cas.cz
www.udu.cas.cz

Ústav evropské etnologie
Filozofická fakulta Masarykovy university
Arna Nováka 1, 602 00 Brno
Tel: 549 497 878
Email: valka@phil.muni.cz
www.phil.muni.cz/wuee

Ústav historie a muzeologie FPF Slezské univerzity
Masarykova 37, 746 01 Opava
Tel: 653 684 479
Email: zuzana.bergrova@fpf.slu.cz
www.fpf.slu.cz

Valašské muzeum v přírodě
Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Tel: 571 757 111
Email: muzeum@vmp.cz
www.vmp.cz

Východočeské muzeum v Pardubicích
Zámek 2, 530 02 Pardubice
Tel.: +420 466 799 240
Email: vcm@vcm.cz
www.vcm.cz
Zámek Žďár nad Sázavou
Zámek 8/8, 591 02 Žďár nad Sázavou
Email: info@zamekzdar.cz
www.zamekzdar.cz

Západočeské muzeum v Plzni
Kopeckého sady 2, 301 36 Plzeň
Tel: 377 236 460
Email: info@zcm.cz
www.zcm.cz

Židovské muzeum v Praze
U Staré školy 1, 110 01 Praha
Tel: 224 819 456
Email: office@jewishmuseum.cz
www.jewishmuseum.cz