O Generální konferenci 2022

ICOM Praha 2022

2020

Se zřízením profesionálního sekretariátu ČV ICOM se rozbíhají přípravy #ICOMPrague2022
S účinností od 1. 7. byl zřízen profesionální sekretariát ČV ICOM, jehož jedním z hlavních úkolů je příprava 26. Generální konference ICOM v Praze. Výkonnou ředitelkou se stala bývalá předsedkyně ČV ICOM Martina Lehmannová. Postupující práce na přípravě #ICOMPrague2022 prezentovala na Mimořádném plenárním zasedání ČV ICOM v Národním muzeu 16. září, kde bylo také zvoleno nové předsednictvo, které český ICOM povede až do roku 2023. Práci sekretariátu Martina Lehmannová představila 30. září také slovenským kolegům ze Slovenského komitétu ICOM prostřednictvím on-line prezentace.

Shrnutí příprav #ICOMPrague 2022 v prezentaci ke stažení ZDE (.PPTX).

2019

Generální konference ICOM v Kyotu – předání vlajky
Součástí závěrečného programu GK ICOM v Kyotu se stalo slavnostní předání vlajky ICOM, která je symbolem štafety pořádání generální konference. Jedná se o tradiční akt v rámci něhož organizátoři aktuální generální konference předají vlajku ICOMu zástupcům organizátorů příští generální konference. Od předsedy ICOM Japonsko a starosty města Kyoto jsme převzali vlajku. Tímto symbolickým aktem byla celá generální konference v Kyotu ukončena.

GENERÁLNÍ KONFERENCE ICOM BUDE V ROCE 2022 V PRAZE!!!

V červnu 2018 proběhlo hlasování  o hostitelském městě pro generální konferenci ICOM 2022. Vítězný národní výbor ICOM Egypt začal připravovat 26. generální konferenci ICOM v Alexandrii.  Obě strany se snažily splnit podmínky a požadavky pro pořádání Generální konference ICOM, což je událost, jejíhož bohatého programu s více jak 150 přednáškami či workshopy se účastní na 3 000 muzejníků. Generální konference v Alexandrii v roce 2022 měla být první v africké a arabské zemi. Alexandrie, jako domov starověké a moderní „biblioteky“, se zdála být atraktivním místem.  Po deseti měsících přípravy však generální sekretariát ICOM obdržel dopis od guvernéra Alexandrie a e-maily od národního výboru ICOM Egypt, které uvádějí, že generální konferenci 2022 v Alexandrii nejsou schopni uspořádat. Výkonná rada ICOM proto neměla jinou možnost, než toto rozhodnutí s lítostí přijmout a proces zastavit.

Město Praha se v hlasování umístilo na druhém místě. Výkonná rada ICOM proto přijala rozhodnutí pověřit Český výbor ICOM uspořádáním 26. generální konference ICOM v Praze. ICOM Česká republika nyní připravuje Organizační výbor, který bude spolupracovat s partnery na všech úrovních od místní po národní i mezinárodní. ICOM se těší s důvěrou na uspořádání generální konference v hlavním městě České republiky v roce 2022. Originální znění textu najdete zde.

2018

Vážení a milí členové Českého výboru ICOM,
s lítostí vám musíme oznámit, že Praha nebyla zvolena jako hostitelské město pro Generální konferenci ICOM v roce 2022 ve volbě konané 7. 6. 2018 na zasedání ICOM v Paříži. Vyhrála Alexandrie a to bohužel i přes to, že měla nejslabší prezentaci. Byli jsme nejlepší, ale nepomohlo to. Podpora všech zemí střední a východní Evropy, Belgie, Nizozemí, Islandu, Nového Zélandu a Ameriky nedosáhla počtu hlasů, který dali dohromady africké a asijské státy. Pro nás hlasovalo 52 předsedů, pro Egypt 67, třetí kandidát Norsko získal 12 hlasů. Děkujeme všem, kteří nás podporovali!
Předsednictvo ČV ICOM